Zarząd i Organa Koła

W dniu 26 lutego br. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Walnego Zgromadzenia Członków 

Koła podczas którego wybrano nowe władze Koła na lata 2021-2024 . 

Prezesem Koła została           - kol.  Anna Suska 

tel. kont. 790-501-002

W dniu 28 listopada 2021r podczas zebrania nowego Zarządu Koła na wniosek prezesa Koła nowy Zarząd

ukonstytuował się w sposób następujący :

Vice Prezes                            - kol. Jan Stachurski

Sekretarz Koła                       - kol.Halina Damentko

Skarbnik Koła                         - kol. Jolanta Gieryszewska

Kpt. Sportowy Koła                 - kol. Sylwester Suska

Z-ca Kpt. Sportowego Koła     - kol. Rafał Nadolny

Gospodarz Koła                      - kol. Sławomir Góralczyk

Członek zarządu Koła            - kol. Józef Raczkowski

Komisja do spraw młodzieży  - kol. Mariusz Danielewicz

ORGANA KOŁA 

Komisja Rewizyjna Koła 

Przewodniczący                      - kol. Paweł Pełka

Z-ca Przewodniczącego  - kol. Piotr Dudek

Sekretarz                                 -kol. Krzysztof Slusarczyk

SĄD KOLEŻEŃSKI KOŁA

Przewodniczący                     - kol. Grzegorz Jankowski

Z-ca Przewodniczącego         - kol. Patryk Jadczuk

Członek                                   - kol. Paweł Ładniak

Członek                                   - kol. Tomasz Michalski

Rzecznik Dyscyplinarny Koła - kol. Rafał Dorant

S.S.R.

Komendant S.S.R.                 - kol. Paweł Ładniak  tel.kont. 790-501-004

Komisja Egzaminacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - czwartek godz.16:00-19:00                                                                                                                                                                                                                              1. Józef Raczkowski                                                                                                                                                                                                                  2. Sylwester Suska                                                                                                                                                                                                                  3. Rafał Nadolny